Serwis Tematyczny!

1 24 lutego 2021

Pogrzeby rembertów

W jaki sposób zdobyć zasiłek żałobny? Zakład funeralny pomoże
Śmierć jest po prostu nieunikniona. Nie da się tego ani przewidzieć ani zaplanować. Śmierć dotyczy jakiegokolwiek człowieka, nie ma tu znaczenia czy będzie to rolnik, górnik lub figura realizująca się w innym rzemiośle. Rolnikowi zabezpieczonemu w KRUS przysługuje zasiłek pogrzebowy. Rzecz jasna taki zasiłek należy się rodzinie martwego, a szczegółowo mówiąc osobie, jaka pokryła koszty pogrzebu. Taki zasiłek pogrzebowy należy się maluchom, wnukom, rodzeństwu, małżonkowi, rodzicielom. Zasiłek pogrzebowy jest zwrotem kosztów połączonych z pochówkiem zmarłego. Kto ma okazję dostać zasiłek rodzinny? Niektórzy z nas mylnie uważają, że zasiłek rodzinny przysługuje tylko oraz wyłącznie osobom z rodziny zmarłego. Jest to niedobre twierdzenie. Taki zasiłek pogrzebowy wypłacany jest też innym osobo, jakie nie są w żaden sposób spokrewnione ze zmarłym. Jeżeli koszty pogrzebu zostały pokryte przez wyżej wymienione osoby wtenczas to im zwracane są pieniądze wydane na pochówek – to im wypłacany jest zasiłek pogrzebowy. Wielkość takiego zasiłku nie może naruszać wskazanej kwoty. W przypadku, kiedy wydatki pogrzebu pokrywane są przez jednostki, organizacje lub osoby niespokrewnione w owym czasie wysokość zasiłku pogrzebowego jest równa poniesionym, uwiecznionym kosztom, nie przekraczającym jednakże wyznaczonej ustawowo sumy. W wypadku, gdy wydatki pokrywane są przez znacznie więcej niż jedną osobę wówczas zasiłek pogrzebowy jest rozdzielany proporcjonalnie do poniesionych kosztów. W wypadku niedostarczenia niezbędnych dokumentów niemożliwe będzie wypłacenie zasiłku, co akcentuje Zakład pogrzebowy rembertów. Musimy wobec tego zapoznać się z informacjami o tym, jakie dokumenty dostarczyć, w jakim terminie, do jakiego urzędu. To kłopotliwe wykonanie takich zadań związanych z formalnościami jest czasochłonne, dlatego lepiej wszystko załatwić przez zakład pogrzebowy.

About 

Related Articles