Zaproponuj | Niezależna Telewizja | Tablica | Szukanie Zaawansowane | About   
   „Zdolność do dziwienia się jest początkiem do Mądrości”   

 #    Tytuł produkcji

Data produkcji | Data dodania pozycji  
 Typ

PL
 Oglądaj   Pobierz   Gatunek   Opcje

Wyświetleń
250 Cohabitat, The Movie
(2011)

   Dodano: 2012-05-20 11:25     Autor: Jacek Burban
Dokument
-
Polska

1188

P L A Y E R
Opis:


Cohabitat - the movie to podróż do jądra nowej rodzącej się świadomości, która stanowi zapowiedź nieuniknionej zmiany naszego życia, relacji z drugim człowiekiem, technologią i naturą. Ten film, to milowy krok na ścieżce ewolucji Grupy Cohabitat. Ukazuje wczesne stadium formowania się niezwykle silnej i spójnej społeczności.

http://www.cohabitat.net/

Paweł Sroczyński, założyciel Cohabitatu, w skrócie ideę określa słowami: Cohabitat to ruch społeczny, sieć ludzi, organizacji, przedsiębiorstw i instytucji. Wykorzystując zjawisko synergii, pracuje na rzecz nowego paradygmatu dotyczącego relacji cywilizacji człowieka z ekosystemami planety. Postrzegając je jako jedną, spójną całość, grupa podejmuje wspólne przedsięwzięcia, przekładając ideę na realne, łatwo dostępne, otwarte rozwiązania, produkty i działania poprawiające zdrowie lokalnych społeczności oraz ekosystemów. Tło filmu tworzy relacja z budowy domu strawbale. Przedstawiony jest system nanoHabitat - konstrukcja specjalnie stworzona na potrzeby użycia do budowy kostek słomy. Wyjątkowo dobre właściwości techniczne, połączone z lokalną dostępnością oraz niskim stopniem przetworzenia to cechy, które lokują tę technologie w czołówce rozwiązań budowlanych nadchodzących lat.

Imponujące jest to, że całą strukturę budynku, od fundamentów aż po dach, wznoszą uczestnicy warsztatów, czyli w zdecydowanej większości amatorzy budownictwa. W filmie możemy obserwować grupę około 30 osób pochodzących z bardzo wielu rożnych środowisk, między innymi architektów, ekonomistów, dziennikarzy, którzy z pełnym zaangażowaniem i radością przeżywają jedną z ciekawszych przygód ich życia. W warsztatach brała udział młodzież z Miejskiego Ośrodka Socjoterapii w Łodzi. Ich zaangażowanie to początek drogi w procesie wspierania grup defaworyzowanych przez Grupę Cohabitat.

Realizacja idei możliwa była dzięki partnerstwu z Programem Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju.


Pokaż komentarze: (kliknij aby rozwinąć / ukryć)

     Ogladaj:

1

   http://www.youtube.com/watch?v=KoMcoUQvUl4

2

   http://www.youtube.com/watch?v=qMWXEAs-_fc
     Pobierz:

1

   http://www.wrzuc.to/LGbY8y.wt

link po pozycji: | Powrót do listy